SIKÇA SORULAR SORULAR

Fonksiyonel Dispepsi Belirtileri

Dispepsi Çeşitleri

Dispepsi Tanı Kriterleri

Helikobakter pilori (HP) eradikasyonu
Asit Sekresyonunu Baskılayıcı Tedavi
Prokinetikler
Bozulmuş Mide Akomodasyonunu (Gastrik Akomodasyon) Düzeltmeye Yönelik Tedaviler
Viseral Duyarlılığı Azaltmaya Yönelik Tedaviler
Disepsi Psikolojik Tedavi
Disepsi Alternatif Tedavi yöntemleri
Gastroozofagial Reflü Hastalığı Nedir ?

Gastroözofagial Reflü Hastalığının Toplumda Görülme Sıklığı Nedir, Bu Hastalık Daha Çok Kimlerde Görülür?

Gastroözofagial Reflü Hastalığının Oluşmasına Yol Açan Sebepler Nelerdir?
Alt Özefagus Sfinkteri (AÖS) Yetersizliği
Mide Fıtığı (Hiatal herni)
Gastroözofagial Reflü Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Gastroözofagial Reflü Hastalığının Teşhisi Nasıl Koyulur
Gastroözofagial Reflü Hastalığı Yemek Borusu Kanseri Oluşumuna Yol Açar Mı?
Gastroözofagial Reflü Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Reflü Tedavisinde Kullanılan İlaçların Uzun Süre Kullanılmasının Sakıncaları Var Mıdır?
GÖRH Tedavisinde Endoskopik Yöntemlerin Yeri Nedir?
GÖRH da Cerrahi Tedavi Ne Zaman Uygulanmalıdır?
Gebelik Sırasında Oluşan Reflü Hastalığının Özellikleri Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir?