KESE AMELİYATI OLANRADA ŞİŞKİNLİK DAHA ÇOK GÖRÜLÜR?

Epidemiyoloji-Klinik:

SOD'un prevalansı kolesistektomize hastalarda %1.5 olarak gösterilmektedir. Özellikle laparoskopik kolesistektomi yapılanlarda bilier kolik olarak tarif edilen hasta grubunu temsil eder. Bu tip hastalarda kese operasyonundan aylar ya da yıllar sonra safra kesesi ağrısına benzeyen ya da tekrarlayıcı kese ağrısı olarak adlandırılan bir tablo ortaya çıkar.
Buradaki ağrının sebebi muhtemelen safra kesesi ile sfinkter arasındaki sinir liflerinin etkilenmesi ve sistik kanal boyunca oluşan nöral imbalansdan dolayıdır. Bu nöral imbalans sfinkter Oddi spazmını tetiklemektedir.

SOD-Klinik:

Bazılarında ağrı kolesistektomiden hemen sonra ortaya çıkabilir. Ağrı mevcut bilier yapının operasyon sonrası safra kesesi gibi bir rezervuar teşkil ederek yeni duruma uyum sağlamak için meydana geliyor olabilir. Preoperatif bilier kolik ağrısını taklit eden postkolesistektomi ağrısı hastaların en az %10-20 sinde görülür.
Tanıtıcı semptom olan sağ üst kadran bulantı, kusma, gaz, şişkinlik ve bağırsak  disfonksiyonu gibi motilite bozuklukları ile beraber olabilir genellikle kadınlarda daha fazladır. En az 30 dk ile birkaç saat sürebilir ve giderek azalır. SOD bazen nedeni açıklanamayan pankreatit nedeni olabilir.


FONKSİYONEL SK ve SOD TANI KRİTERLERİ


1- Ağrı epizodları epigastrium ve/veya sağ üst kadranda lokalize - 30 dk veya ?
2- Rekürren semptomlar günlük değil farklı aralıklarla olabilir.
3- Ağrı devamlı karekterizedir.
4- Ağrı orta-şiddetli olup günlük aktiviteyi engeller yada acil'e başvurma gereksinimi
5- Ağrı barsak hareketlerinden etkilenmez.
6- Ağrı pozisyonda değişmez.
7- Ağrı antasidlere yanıt vermez.
8- Semptomları izah eden yapısal hastalıklardan ayrılır.