ENDOSKOPİ

Endoskopi nedir? Ne işe yarar?

Endoskopi fiberoptik endoskop cihazı kullanılarak yapılan yemek borusu, mide, duodenum yani oniki parmak barsağının bir kısmının kamera ile görüntülenmesi işlemine verilen isimdir. Ayrıca kapsül endoskopi cihazları ile de jejunum, ileum, ileoçekal valf ve kolon bir diğer deyişle ince ve kalın barsaklar görüntülenebilir.

Endoskopi yöntemi adı geçen organların iç yüzeylerindeki hastalıklara tanı koyma açısından diğer tüm yöntemlerden daha üstün ve pratiktir. Ayrıca bu işlem sırasında gözlenen lezyondan parça alma şansı olduğu için tanının patolojik olarak kesinleştirilmesi cerrahi kullanmadan mümkün olabilmektedir. Hatta bazı hastalıklarda bu yöntem kullanılarak tedavi bile yapılabilmekte, böylece hasta uzun ve zahmetli cerrahi operasyonlardan kurtulmaktadır.

Test için ince ve kolayca kıvrılıp bükülebilen ve ucunda kamera bulunan bir tüpü yutmanız gerekir. Yutma işlemini kolaylaştırmak için, boğazınız bir miktar uğuşturulabilir ve/veya doktorunuz bir takım yardımcı ilaçlar kullanabilir. Endoskopi sırasında şüpheli bir alana rastlanırsa doktorunuz hemen biopsi alabilir, alınan parka patolojik incelemeye gönderilir.

Endoskopi işlemi 20-30 dakika kadar sürmektedir. Ancak verilen tüm ilaçların etkisi geçinceye dek (1-2 saat) laboratuvarda beklemeniz uygun olacaktır. İşlemin en sık karşılaşılan komplikasyonu boğazda tahrişe bağlı yanma hissidir. Oldukça nadir olmakla birlikte özellikle tecrübesiz ellerde kanama ve perforasyon riski söz konusudur.

ı

Özefagus yani yemek borusunda:

 • ·         Anatomik bozukluklar; Inlet patch, özofagial web, Zenker divertikülü, özofagial divertiküller, Hiatus hernisi, Schatzki halkası, Mallory Weiss, fistüller, akalazi, yabancı cisimler, fundoplikasyon, lentigo simpleks, dış basılar, ektopik saç, parakeratoz, flebektaziler.
 • ·         Özefajitler; reflux özefajit, kanamalar, kandida, herpes, CMV, radyasyona bağlı özefajitler, ülserler, striktürler, balon dilatasyonlar, HIV ülserleri, safra refluxu, sarkoidoz.
 • ·         Barret hastalığı, kısa segment, mukoza adaları, ülserler, yüksek dereceli displaziler, adenokarsinom
 • ·         Benign tümörler; squamöz papillom, leiomyom, fibrovasküler polip, granüler hücre tümörleri,hiperplastik polipler.
 • ·         Malign tümörler; squamöz hücre karsinomu, multifokal tümörler, adenokarsinom, Kaposi sarkomu.
 • ·         Varisler; kanamalar, bandlar.

 

Midede:

 • Genel; Pilor stenozu, yabancı cisimler, gastrektomi sonrası kontroller, Osler-Weber-Rendu, Xantalesma, gastrik divertikulum, gastrik volvulus, anjiodisplazi, kanamalı anjiodisplazi, pseudokistler.
 • Gastrit; NSAID gastriti, helikobakter pilori, lenfoid nodüller, gastrik kandida, CMV gastriti, GİS sfilizi, kanama, rejenerasyon, intestinal metaplazi, gastrik abseler, sarkoidoz.
 • Ülserler; gastrik ülser, prepilorik ülser, iyileşmekte olan ülser, penetre ülser, perfore ülser, marjinal ülser, malign ülser, çift pilor, kanayan ülser, görünen damarlar, Dieulafoy lezyonu, kandida ülseri, Cameron ülseri, ülser deformiteleri.
 • Benign Tümörler; polip, adenom, leiomyom, lipom.
 • Malign tümörler; adenokarsinom, lenfoma, lynitis plastika, leiomyosarkom, metastatik karsinom.
 • Gastrik varisler ve kanamaları.
 • Duodenum yani onikiparmak barsağında:

  • Genel; Gastrik metaplazi, divertikulum, vasküler ektazi, lenfoid hiperplazi, lenfanjektazi, kanayan anjiodisplazi.
  • Duodenitler; duodenit ve GİS sfilizleri
  • Duodenal ülserler; kanayan ülser, kanamanın kontrolü, görünen damarlar, bulber deformite, perfore ülser, Dieulafoy lezyonu.
  • Duodenal tümörler; hiperplastik polip, paragangliom, adenom, adenokanser, karsinoid, nöroendokrin kanserler.
  • Varisler ve kanamaları
  • Diğer; periampuller divertikül, kolanjitler, safra kanalı taşları, ampuller karsinom, hemobilia, ampuller fistül.

Kapsüle endoskopi ile Jejunum, İleum, İleoçekal valf ve Kolon, yani tüm ince ve kalın barsaklar gözlenebilmekte, böylece yukarıda anılan pekçok hastalığın yanısıra Chron hastalığı ve ülseratif kolit hastalıklarının tanı ve izleminde çok faydalı olmaktadır.

Endoskopi yöntemi ayrıca ses tellerinin izlenmesinde, trakeal bifurkasyonda, farinks (yutak) kanserinde, Kassabach Merritt sendromu tanı ve tedavisinde ve izlenmesinde faydalı olmaktadır.