DİSPEPSİ ÇEŞİTLERİ

Dispepsi, hakim olan semptomlarına göre şu şekilde sınıflandırılabilir;

Ülser benzeri dispepsi
Dismotilite benzeri dispepsi
Reflü benzeri dispepsi
Sınıflandırılamayan dispepsi

Ülser benzeri dispepsi:
Genellikle gıda veya antasit alımı ile geçen veya hafifleyen, yemek öncesinde veya açlıkla artan,gece gelebilen, sıklıkla üst batın veya epigatriumda (karında göbek ve göğüs kemiğinin alt ucu arasında kalan kısım) hissedilen ağrı veya rahatsızlık hissi olarak tanımlanabilir. Bazen bulgular peryodisite gösterebilir.
Dismotilite benzeri dispepsi:
Gıda alımı ile artan, şişkinlik, erken doyma, postprandial dolgunluk hissi, iştahsızlık, bulantı ve/veya kusma ile birlikte olabilen, daha çok üst batında olmak üzere tüm batında hissedilebilen ağrı veya rahatsızlık hissi olarak tanımlanabilir. İrritabl barsak hastalığı ile karışabilir ancak bu hastalıkta semptomlar dispepsinin aksine üst değil alt gastrointestinal sisteme aittir.
Reflü benzeri dispepsi:
Çok belirgin olmayan midede yanma ve ekşime hissi (heartburn ve/veya regürjitasyon) birlikte olan, üst batın veya epigastriumda (karında göbek ve göğüs kemiğinin alt ucu arasında kalan kısım) hissedilen rahatsızlık hissi veya ağrı şeklinde tanımlanabilir. Özellikle yağlı gıdaların alımı ve alkol kullanımı sonrasında şiddetlenir.